Ody Belgesi

( Orta Düzey Yönetici)
Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyet Gösteren Bir Gerçek Veya Tüzel Kişiliğin Veya Buna Ait Bağımsız Bir Birimin Taşımacılık Faaliyetlerini Sürekli Ve Etkin Bir Şekilde Sevk Ve Idare Eden Müdür/Idareci, Şef, Uzman, Operasyon Yöneticisi, Operatör Ve Benzeri Ünvanlarla Istihdam Edilen Kişileri Ifade Eder.

ODY 1 : Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
ODY 2: Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
ODY 3: Uluslarası Eşya Kargo Taşımacılığı
ODY 4: Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı

 

ODY Ve  ÜDY Nedir, Kimler Bu Belgeye Sahip Olmalı ?


Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12/E Maddesine Göre;
* B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2, Ve T1 Türü Yetki Belgesi Kapsamında Faaliyette Bulunanlar Gösterecekleri Faaliyet Alanlarına Uygun En Az Bir Adet ÜDY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi (Üst Düzey Yönetici) Ve Bir Adet ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi (Orta Düzey Yönetici) Belgesine Sahip Kişileri,
* A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K3, M1, N1, P1, T2, Ve T3 Türü Yetki Belgesi Kapsamında Faaliyette Bulunanlar, Gösterecekleri Faaliyet Alanlarına Uygun En Az Bir Adet Orta Düzey Yönetici (ODY) Belgesine Sahip Kişiyi,
* K1 Belgesi Tüzel Kişilik Adına Alınmış Ise, En Az Bir Adet ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesine Sahip Kişiyi Istihdam Etmek Zorundadır.

Bunlardan 25 Şubat 2006 Tarihinden Önce ÜDY Için 5(Beş) ODY Için 3(Üç) Yıllık Mesleki Tecrübeye Sahip Olanlar, Belgelerini Eğitime Ve Sınava Katılmaksızın Doğrudan Alma Hakkına Sahiptirler.

Orta Düzey Yönetici Kimdir ?

Orta Düzey Yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyet Gösteren Bir Gerçek Veya Tüzel Kişiliğin Veya Buna Ait Bağımsız Bir Birimin Taşımacılık Faaliyetlerini Sürekli Ve Etkin Bir Şekilde Sevk Ve Idare Eden Müdür/Idareci, Şef, Uzman, Operasyon Yöneticisi, Operatör Ve Benzeri Ünvanlarla Istihdam Edilen Kişileri,

Üst Düzey Yönetici Tanımı Kimin Için Yapılır?
Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyet Gösteren Bir Gerçek Veya Tüzel Kişiliği Temsil Ve Ilzam Ederek Ve/Veya Bunların Tamamını Fiilen Sevk Ve Idare Ederek Sürekli Ve Etkin Bir Şekilde Yöneten Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Sekreter Ve Benzeri Konumdaki Veya Bu Unvanlarla Istihdam Edilen Kişilerdir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak Zorunda Olan Kişiler Kimlerdir ?


• B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 Ve T1 Türü Yetki Belgesi Kapsamında Faaliyette Bulunanlarda , Gösterecekleri Faaliyet Alanlarına Uygun En Az Birer Adet Üst Düzey Yönetici (ÜDY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi) Ve Bir Adet Orta Düzey Yönetici (ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi)

• A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K3, M1, N1, P1, T2 Ve T3 Türü Yetki Belgesi Kapsamında Faaliyette Bulunanlarda, Gösterecekleri Faaliyet Alanlarına Uygun En Az Bir Adet Orta Düzey Yönetici (ODY Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ), • K1 Belgesi Tüzel Kişilik Adına Alınmış Ise, En Az Bir Adet Orta Düzey Yönetici Belgesi,

• Yukarıda Sayılan Yetki Belgeleri Ve B3, C1, D3, E1, E2, K1 Ve K2 Türü Yetki Belgeleri Kapsamında Çalışan Tüm Sürücüler (SRC Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ).

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak Zorunda Olmayan Kişiler Kimlerdir ?


A) Taşıma Mesafesine Bakılmaksızın Il Sınırları Içinde Yapılan Yolcu Taşımaları, 100 Kilometreye Kadar Olan Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Ile Belediye Sınırları Ile Mücavir Alanı Içindeki Şehir Içi Yolcu Taşımaları Ile Bu Kapsamda Çalışacak Sürücülerin,
B) Şehir Içi Taşımalarda Faaliyette Bulunan Diğer ( Ticari Taksi, Servis Vb. Sürücüleri). Sürücülerin, Yeni Bir Düzenleme Yapılıncaya Kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaları Gerekmemektedir.

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği Neyi Amaçlıyor ?


Bu Yönetmeliğin Amacı, 10/7/2003 Tarihli Ve 4925 Sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” Ile 9/4/1987 Tarihli Ve 3348 Sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun”A Dayanılarak Çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Taşımacılık Faaliyetleri Için Öngörülen Mesleki Yeterlilikle Ilgili; Mesleki Yeterlilik Eğitimi Ve Sınavı, Bu Eğitimi Verecek Kurum Ve Kuruluşların Nitelikleri Ile Bunlara Verilecek Yetki Belgeleri, Bu Eğitimleri Tamamlayanlara Veya Bu Eğitimden Muaf Olanlara Verilecek Mesleki Yeterlilik Belgeleri Ve Bunlara Ilişkin Usul Ve Esasları Belirlemektir.

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği Neleri Kapsıyor ?


Madde 2- Bu Yönetmelik, Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyet Gösteren Gerçek Veya Tüzel Kişiler Ile Bunlar Tarafından Istihdam Edilen/Edilecek Kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne Sahip Olma Şartına Tabi Olanları Ve Bunlara Eğitim Verecek Kurum Ve Kuruluşlar Ile Eğiticileri Kapsar.

Hukuki Dayanağı Nedir?
Bu Yönetmelik; 10/7/2003 Tarihli Ve 4925 Sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” Ile 9/4/1987 Tarihli Ve 3348 Sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun” A Dayanılarak Hazırlanmıştır.