Src 5 Belgesi

SRC 5 BELGESİ

SRC 5 Belgesi, SRC 3 veya SRC 4 Belgesi olan sürücülerin tehlikeli madde taşıyabilmeleri için almaları gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belge uluslar arası bir belgedir ve ADR (Tehlikeli Malların Uluslararası Karayolların da Taşınmasına İlişkin Uluslar arası Anlaşma)’ye taraf olan 48 ülkede geçerlidir. Bu belge, alınan eğitime göre, şoföre dört farklı alanda taşıma yetkisi verir. Bu eğitimler;

–  Temel eğitim (Şoföre, patlayıcı ve radyoaktif malzemeler hariç, diğer tehlikeli malları paketlenmiş ve dökme olarak taşıma yetki verir.)

–      Tank ihtisas eğitimi (Tank içinde tehlikeli madde taşıyanların almaları gereken eğitimdir.)

–      Patlayıcı madde ihtisas eğitimi (Patlayıcı madde taşıyanların almaları gereken eğitimdir.)

–      Radyoaktif madde ihtisas eğitimi (Radyoaktif malzeme taşıyanların almaları gereken eğitimdir.)

_   SRC 5 belgesini almak isteyenler için eğitim ve sınav zorunluluğu vardır. Yani  eğitimsiz ve sınavsız bu belge

alınmaz.

Başvuru İçin Gerekli Evrakları;
Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. No. işlenmiş)
Ehliyet fotokopisi
SRC 3 veya SRC 4 fotokopisi
2 adet vesikalık fotoğraf