Src Sınavı Hazırlık 3

SRC SINAVI HAZIRLIK 3

1 / 40

1. Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

2 / 40

2. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?

3 / 40

3. Benzinli motorda hava filtresi kirli ise ne olur?

4 / 40

4. Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?

5 / 40

5. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?

6 / 40

6. Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?

7 / 40

7. Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?

8 / 40

8. Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce hangisi yapılır?

9 / 40

9. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

10 / 40

10. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

11 / 40

11. Yükün teslim yerine varışından sonra koşullar malların tesliminin engellendiği hallerde taşımacı kimden talimat ister?

12 / 40

12. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli hazırlıkların yapılmasına rağmen, failin (suçlunun) kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi” durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 40

13. Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

14 / 40

14. Aşağıdakilerden hangisi İletişim Teknolojileri’ nin sağladığı avantajlardan değildir?

15 / 40

15. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

16 / 40

16. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

17 / 40

17. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını BİLE BİLE SÜREKLİ KORNA ÇALARAK, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

18 / 40

18. Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerden biri değildir?

19 / 40

19. Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?

20 / 40

20. Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

21 / 40

21. Toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen BİRİNCİ DEFA sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

22 / 40

22. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

23 / 40

23. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

24 / 40

24. Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası kara yollarını düzenlemek ve işaretlemekle görevlidir?

25 / 40

25. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 40

26. “Yetki belgesi sahipleri; yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler.” ifadesindeki boşluk Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

27 / 40

27. Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

28 / 40

28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

29 / 40

29. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre; Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun görev ve yetkileri arasında yer almaz?

30 / 40

30. Karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak hangi bakanlığın görev ve yetki alanı içerisindedir?

31 / 40

31. “88-89” kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylerken geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 40

32. Hızı 110 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 40

33. Aşağıdakilerden hangisi kazalarda sürücü ve yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?

34 / 40

34. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için ikinci derecede pasif güvenlik gereçlerinden biridir?

35 / 40

35. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derecede aktif güvenlik gereçlerinden biridir?

36 / 40

36. Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

37 / 40

37. Lastik hava basıncını neye göre ayarlarız?

38 / 40

38. Aşağıdakilerden hangisi lastik depolama standartlarına uyulmadığı takdirde lastiklerde meydana gelebilecek problemdir?

39 / 40

39. Ticari araç sürücüsü yola çıkmadan önce yasal olarak araçta bulundurması gereken resmi evraklar bulundurmak ve bu evrakların her iş öncesi araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmek zorundadır. Buna göre araçta bulundurulması zorunlu olan evraklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

40 / 40

40. İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir?