Src Sınavı Hazırlık 8(SRC2)

SRC SINAVI HAZIRLIK 8 (SRC2)

1 / 40

1) İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 40

2) Solunabilen tozlardan aşağıdaki organlardan hangisi etkilenir?

3 / 40

3) İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer almaz?

4 / 40

4) Aşağıdakilerden hangisi araçta bulundurulması zorunlu belgelerden değildir?

5 / 40

5) Lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan P 215 / 55 R16 89H ibare lastiğin hangi kısmının ölçümüdür?

6 / 40

6) Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

7 / 40

7) Isıtma ve havalandırma sistemlerinin kontrolü nasıl yapılmalıdır?

8 / 40

8) Yolcu oturduğu koltuğun hemen üzerinde bulunan istek lambaları ne işe yarar?

9 / 40

9) Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

10 / 40

10) Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

11 / 40

11) Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?

12 / 40

12) Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

13 / 40

13) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

14 / 40

14-) Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?

15 / 40

15-) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre TARİFELİ yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?

16 / 40

16-) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre TARİFESİZ yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

17 / 40

17-) Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama yanlıştır?

18 / 40

18) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

19 / 40

19) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

20 / 40

20) Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

21 / 40

21) Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangi ışıklar yakılmalıdır?

22 / 40

22)Sürücüleri trafik kurallarını çiğnemeye iten en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 40

23)Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

24 / 40

24)Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?

25 / 40

25) “Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir” Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 40

26) Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

27 / 40

27) Aşağıdakilerden hangisi Araç Takip Sistemlerinin kullanım alanlarındandır?

28 / 40

28)Haritalarda SARI- KIRMIZI renklerle gösterilen yollar hangileridir?

29 / 40

29) Karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip eşyanın özet beyanının verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?

30 / 40

30) Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?

31 / 40

31) Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır?

32 / 40

32) Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

33 / 40

33) Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir?

34 / 40

34) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

35 / 40

35) Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli ve ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

36 / 40

36) Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 40

37) Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

38 / 40

38) Araçta kısa farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

39 / 40

39) “Tutulacak yol davranış biçimidir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 40

40) Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kimse aşağıdakilerden hangisidir?