Src Sınavı Hazırlık 1

SRC SINAVI HAZIRLIK 1

1 / 40

1. Yangın tatbikatları hangi sıklıkla yapılmalıdır?

2 / 40

2. Aşağıdakilerden hangisi belge ve eşya kontrolünün faydalarından DEĞİLDİR?

3 / 40

3. Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 40

4. Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?

5 / 40

5. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

6 / 40

6. Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

7 / 40

7. Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

8 / 40

8. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta genel kural değildir?

9 / 40

9. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10 / 40

10. İzin verilen toplam ağırlığı 7,5 tondan daha fazla olan ve işaretleme yükümlülüğü bulunan bir taşıma biriminde araç sürücüsü kaç tane yangın söndürücü bulundurmak zorundadır?

11 / 40

11. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

12 / 40

12. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

13 / 40

13. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ÜÇÜNCÜ DEFA 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

14 / 40

14. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

15 / 40

15. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

16 / 40

16. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması YASAKTIR?

17 / 40

17. Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik,aşağıdakilerden hangisinin görüşüne uygun olarak hazırlanır?

18 / 40

18. Aşağıdakilerden hangisi trafik görelisinin görevlerinden biri değildir?

19 / 40

19. Doğru ifadeyi seçiniz.

20 / 40

20. Grup içi iletişime uymayan kavramı seçiniz.

21 / 40

21. Davranışlar üzerine etki eden faktörü seçiniz.

22 / 40

22. Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlar arasında gösterilebilir?

23 / 40

23. Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

24 / 40

24. Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

25 / 40

25. Aşağıdaki haritalardan hangisi BÜYÜK ÖLÇEKLİ haritadır?

26 / 40

26. Kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve el koymalar, hangi Kanun uyarınca yerine getirilir?

27 / 40

27. Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, ne ile sorumlu tutulur?

28 / 40

28. TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?

29 / 40

29. Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

30 / 40

30. Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 40

31. Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarına göre; “Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla mes'ul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur.” Bu sigortacılığın hangi ilkesi gereğidir?

32 / 40

32. Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?

33 / 40

33. İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

34 / 40

34. Holger - Nielsen metodu (sırttan bastırma - dirseklerden yukarı kaldırma) ile suni solunum uygulanacak olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?

35 / 40

35. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

36 / 40

36. Digital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

37 / 40

37. Yarı-römorkun ön tarafında bulunan ve çekici aracın 5 inci tekerine kilitlenen çekici ile yarı-römork arasındaki bağlantı elemanına ne ad verilir?

38 / 40

38. Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerinin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

39 / 40

39. Kontak anahtarının görevi nedir?

40 / 40

40. Aşağıdakilerden hangisi muhakemenin tanımıdır?