Src Sınavı Hazırlık 2

SRC SINAVA HAZIRLIK 2

1 / 40

1. Yüksek şiddette gürültüye mazur kalan kişide ne oluşur?

2 / 40

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerden kaynaklanan çevre sorunlarını gidermek ve gelecekte doğabilecek sorunları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek maksadıyla gerçekleştirilen organizasyonel faaliyetler kapsamında bulunmamaktadır?

3 / 40

3. İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “aracın dışının fiziksel kontrolünü yapmak” işleri arasında almaz?

4 / 40

4. Aşağıdakilerden hangisi daha dar tabanlı lastik kullanmanın sonuçlarından değildir?

5 / 40

5. TEU ne anlama gelir?

6 / 40

6. Zayi nedir?

7 / 40

7. Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

8 / 40

8. Hızı 80 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 40

9. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

10 / 40

10. “Taşıtlarda kullanılan Kararmalı Dikiz Aynaları ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşır.’’ Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 40

11. Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

12 / 40

12. Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

13 / 40

13. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisinin denetim ile ilgili görevi yoktur?

14 / 40

14. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

15 / 40

15. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı içerisinde yer alır?

16 / 40

16. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

17 / 40

17. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı İKİNCİ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

18 / 40

18. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde ALKOLLÜ içki aldığı ÜÇÜNCÜ defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

19 / 40

19. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

20 / 40

20. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

21 / 40

21. Karşılıklı iletişimde, aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamama sebebidir?

22 / 40

22. Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

23 / 40

23. Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?

24 / 40

24. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara SU SIÇRATMAMAYA özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

25 / 40

25. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını DÜŞÜNEREK HAREKET etmesi hâli, trafikte hangi TEMEL DEĞERE sahip olunduğunu gösterir?

26 / 40

26. Hangisi Seyyar İzleme Sisteminin sağladığı avantajlardandır?

27 / 40

27. İletişim ile ilgili olan şıklardan hangisi yanlıştır?

28 / 40

28. Aşağıdaki haritalardan hangisi KÜÇÜK ÖLÇEKLİ haritadır?

29 / 40

29. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur?

30 / 40

30. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen bedel ne kadardır?

31 / 40

31. Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayene edilme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 40

32. Suriye ile bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 40

33. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

34 / 40

34. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 40

35. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

36 / 40

36. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz azami uzunluğu en fazla olan hangisidir?

37 / 40

37. Karayollarında trafiğe çıkarılacak (Tenteneli) araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami genişlik kaç metredir?

38 / 40

38. Devirdaim su pompasının görevi nedir?

39 / 40

39. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kimse aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 40

40. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?