Src Sınavı Hazırlık 6

SRC SINAVI HAZIRLIK 6

1 / 40

1.İşyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen en önemli olay nedir?

2 / 40

2. Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

3 / 40

3. Arasında boşluk olan yüklerde aşağıdaki tedbirlerden hangisi alınmaktadır?

4 / 40

4.Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir.

5 / 40

5. Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

6 / 40

6. Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

7 / 40

7. Bir veya birden fazla gönderenden, toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 40

8. Aşağıdakilerden hangisi şoförün sorumlulukları arasındadır?

9 / 40

9. Aşağıdakilerden hangisi müşterilere kaliteli hizmet sunma kriterlerinden birisidir?

10 / 40

10. Aşağıdakilerden hangisi İletişim Teknolojileri'nin sağladığı avantajlardan değildir?

11 / 40

11. Aşağıdakilerden hangisi Araç Takip Sistemlerinin merkezle iletişim yöntemlerinden değildir?

12 / 40

12. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

13 / 40

13. Soğutma sisteminin görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 40

14. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

15 / 40

15. Hemlich manevrasının doğru tanımı hangisidir?

16 / 40

16. Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

17 / 40

17. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

18 / 40

18. Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?

19 / 40

19. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin konusu değildir?

20 / 40

20. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşerek, çevresini tam olarak algılayamamasına ne denir?

21 / 40

21. Hızı 90 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 40

22. Solama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

23 / 40

23. AETR Sözleşmesi'ne göre yirmi dört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?

24 / 40

24. Aşağıdakilerden hangisi takoğraf cihazını tam olarak tanımlar?

25 / 40

25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

26 / 40

26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

27 / 40

27. “Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

28 / 40

28. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

29 / 40

29. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?

30 / 40

30. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

31 / 40

31. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

32 / 40

32. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?

33 / 40

33. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

34 / 40

34. Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

35 / 40

35. Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre bir kamyon ile minibüsün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa kim kime geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

36 / 40

36. Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 40

37. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

38 / 40

38. Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

39 / 40

39. Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

40 / 40

40. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?