Üdy Belgesi

( Üst Düzey Yönetici)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Faaliyet Gösteren Bir Gerçek Veya Tüzel Kişiliği Temsil Ve Ilzam Ederek Ve/Veya Bunların Tamamını Fiilen Sevk Ve Idare Ederek Sürekli Ve Etkin Bir Şekilde Yöneten Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Sekreter Ve Ve Benzeri Konumdaki Veya Bu Ünvanlarla Istihdam Edilen Kişileri Ifade Eder.
ÜDY1 : Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
ÜDY 2 : Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı
ÜDY 3 : Uluslarası Eşya Kargo Taşımacılığı
ÜDY 4 : Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı