Src Sınavı Hazırlık 4

SRC SINAVI HAZIRLIK 4

1 / 40

1. İşçilerin (şoförlerin, hizmetlilerin) iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

2 / 40

2. İşlerin aksamadan yürümesi için beklenilmeyen olumsuz gelişmeleri, ortaya çıkmadan önleme ya da çözümlerini önceden düşünüp, hazırlıklı olma işlemine …… denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

3 / 40

3. Lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan P 215 ibare lastiğin hangi kısmının ölçümüdür?

4 / 40

4. Lastik Havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

5 / 40

5. Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

6 / 40

6. Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?

7 / 40

7. Hızı 90 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 40

8. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanamamasına ne ad verilir?

9 / 40

9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10 / 40

10. Otoyola GİRİLDİĞİNDE hangi şeridin kullanılması zorunludur?

11 / 40

11. Otoyoldan ÇIKARKEN hangi şeridin kullanılması zorunludur?

12 / 40

12. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak uymak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekmektedir. Buna göre; yetki belgesi sahiplerinin aşağıdakilerden hangisine uymak zorunda değildir?

13 / 40

13. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılamaz?

14 / 40

14. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren kaç ay içinde faaliyete başlamak zorundadır?

15 / 40

15. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak kaç aydan fazla ara veremezler?

16 / 40

16. Trafik Yönetmeliğine göre; takografta kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?

17 / 40

17. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

18 / 40

18. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

19 / 40

19. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılmaz?

20 / 40

20. Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

21 / 40

21. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

22 / 40

22. Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur?

23 / 40

23. Trafik işaretlerine uymada; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

24 / 40

24. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

25 / 40

25. Hangisi iletişimin öğelerinden biridir?

26 / 40

26. Aşağıdakilerden hangisi bir 'Davranış' olarak tanımlanamaz?

27 / 40

27. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir? Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 40

28. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

29 / 40

29. Seyyar İzleme Sistemi araçların bulundukları konumları hangi sistem yardımıyla tespit etmektedir?

30 / 40

30. “Fiziki haritalarda yeryüzü Şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir.” Buna göre yeşil renk hangi yükselti basamaklarını gösterir?

31 / 40

31. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi ne kadardır?

32 / 40

32. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

33 / 40

33. Trafik Sigortası hangi hallerde teminat dışına kalır?

34 / 40

34. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

35 / 40

35. Sigorta poliçelerindeki KLOZ ne demektir?

36 / 40

36. Şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?

37 / 40

37. Boyun sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil edilmez ise hangisi meydana gelir?

38 / 40

38. Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

39 / 40

39. I- Jant kapağı çıkartılır. II- Kriko ile araç kaldırılır. III- Bijon somunları sökülür. IV- Bijon somunları gevşetilir. V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Verilenlere göre araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

40 / 40

40. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden birisi değildir?